Prowadzenie samochodu Kia

Ilekroć drzwi Kia są otwarte, włącznik zapłonu zostanie podświetlony dla Twojej wygody, pod warunkiem, że wyłącznik zapłonu nie jest w pozycji ON. Światło zgaśnie po około 10 sekundach od zamknięcia drzwi lub po włączeniu zapłonu. Lampki ostrzegawcze samochodu Kia można sprawdzić przed uruchomieniem silnika. Jest to normalna pozycja robocza po uruchomieniu silnika. Nie pozostawiaj włącznika zapłonu WŁĄCZONEGO, jeśli silnik nie pracuje, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

START Podświetlany włącznik zapłonu

Ustaw kluczyk w stacyjce w pozycji START, aby uruchomić silnik samochodu Kia. Silnik będzie się obracał, dopóki nie zwolnisz klucza; następnie powraca do pozycji ON. Lampkę ostrzegawczą hamulca można sprawdzić w tym położeniu. Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu LOCK dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu P (postojowym).

Automatyczna praca mostu pędnego

Cała normalna jazda do przodu pojazdu Kia odbywa się przy dźwigni zmiany biegów w położeniu D (jazda). Aby przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia P (postojowego), pedał hamulca musi być wciśnięty, a przycisk zwalniający blokadę wciśnięty.
R (wsteczny) pojazdu Kia można wykorzystać do jazdy do tyłu. W pozycji N (neutralnej) koła i most pędny nie są zablokowane. Pojazd będzie się toczył swobodnie nawet na najmniejszym pochyleniu, chyba że hamulec postojowy lub hamulce główne zostaną uruchomione.

Tryb sportowy

Zmiana biegów odbywa się automatycznie w trybie sportowym. Jednak kierowca musi wykonać zmianę biegu na wyższy w Kia zgodnie z warunkami drogowymi, dbając o to, aby prędkość obrotowa silnika była poniżej czerwonej strefy, ponieważ zmiany biegów mają miejsce przy wyższych obrotach silnika. W trybie sportowym można wybrać tylko cztery biegi do przodu. Aby cofnąć lub zaparkować pojazd Kia, przesuń dźwignię zmiany biegów do pozycji „R” lub „P” zgodnie z wymaganiami. W trybie sportowym redukcje są wykonywane automatycznie, gdy pojazd zwalnia. Gdy pojazd się zatrzymuje, 1. bieg jest wybierany automatycznie. W trybie sportowym, gdy obroty silnika pojazdu Kia zbliżają się, punkty zmiany czerwonej strefy zmieniają się automatycznie w celu zmiany biegu na wyższy.

Tryb śniegu

Podczas ruszania z miejsca na śliskiej drodze popchnij dźwignię zmiany biegów do przodu w położenie + (w górę). Powoduje to zmianę mostu pędnego na 2. bieg, co jest lepsze do płynnej jazdy na śliskiej drodze. Przesuń dźwignię zmiany biegów w stronę – (w dół), aby powrócić na 1. bieg.

Układ blokady kluczyka zapłonu

Kluczyk zapłonu nie może być wyjęty, dopóki dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P (postojowym). Jeśli wyłącznik zapłonu znajduje się w innym położeniu, kluczyka nie można wyjąć.
Przy tak wielu funkcjach i trybach prowadzenie pojazdu Kia jest z pewnością całkiem idealne. W rzeczywistości kierowca może doświadczyć różnorodnych wrażeń z jazdy samochodem Kia w różnych dostępnych trybach, w różnych warunkach. Tak więc dla użytkowników, którzy szukają wygody i naprawdę wyjątkowych wrażeń z jazdy, jazda pojazdami Kia przy użyciu licznych funkcji i różnych trybów byłaby naprawdę idealna.